fbpx

Vi værner om dit privatliv

Vi værner om dit privatliv og passer på dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR).

1. GENERELT

Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger og til hvilke formål. Endvidere beskriver politikken dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dem gældende.
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i vores privatlivspolitik.

2. HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.
Databeskyttelsesforordningen opdeler personoplysninger i tre typer:

 • Almindelige oplysninger
 • Særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger)
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre. Man siger, at oplysningen er “personhenførbar”.
Vi indsamler og behandler kun almindelige oplysninger.

3. HVAD ER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER?

Behandling dækker over en lang række handlinger, der udføres med personoplysninger, herunder med manuelle eller automatiske metoder. Det omfatter indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse af personoplysninger.
Eksempler på behandling omfatter:

 • personaleadministration og administration af lønningslister
 • adgang til/opslag i en database over kontaktoplysninger, som indeholder personoplysninger
 • udsendelse af reklame-e-mails
 • makulering af dokumenter, som indeholder personoplysninger
 • opslag/anbringelse af et billede af en person på et websted
 • lagring af IP-adresser eller MAC-adresser
 • videooptagelse (kameraovervågning)

4. HVEM ER DATAANSVARLIG FOR PERSONOPLYSNINGER?

Den juridiske enhed som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Alpha Publishing DK A/S
CVR: 40899391
Alpha Forlag DK
Moltkes Palæ
Dronningens Tværgade 2 A, 2. sal
1302 København K
kontakt@alphaforlag.dk

5. HVORNÅR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Alpha Forlag indsamler personoplysninger om dig i forskellige anledninger, f.eks. når:

 • du tilmelder dig som modtager af vores nyhedsbrev
 • du kontakter os via vores emails
 • du anmoder om at modtage anmeldereksemplarer af vores udgivelser
 • du sender os et manuskript
 • du sender os en jobansøgning
 • du svarer på en henvendelse fra os, herunder en invitation, en markedsundersøgelse eller lignende
 • det i øvrigt er nødvendigt for at kunne udføre og administrere samarbejdet mellem dig og Alpha Forlag

6. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi passer på dine personoplysninger og har truffet alle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang, kendskab, brug, ændring og sletning. Ved eventuelt sikkerhedsbrud i henhold til gældende lovgivning vil vi omgående rapportere til Datatilsynet.

7. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

Vi deler kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne administrere og udføre vores arbejde, og kun når det er lovligt. Vi deler f.eks. personoplysninger med vores samarbejdspartnere (eksterne leverandører) i det omfang det er nødvendigt for gennemførelsen af samarbejdet. Vores samarbejdspartnere fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. Vi har indgået databehandleraftaler med samarbejdspartnerne, der sikrer, at samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i vores egen Privatlivspolitik og i øvrigt i henhold til gældende lovgivning.

Endvidere deler vi personoplysninger med myndigheder, organisationer og andre, hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet hertil.

8. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder:

 • Ret til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler og hvordan vi behandler dem
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få rettet urigtige/forkerte personoplysninger om dig
 • Ret til sletning. Du har ret til at få slettet dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet. Du har ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om at personoplysningerne overføres fra en dataansvarlig til en anden
 • Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse med en ellers lovlig behandling af din personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du rette skriftlig henvendelse til Alpha Forlag, kontakt@Alphaforlag.dk.

Du kan altid rette henvendelse til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt for at klage over Alpha Forlags behandling af dine personoplysninger.

9. ÆNDRING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Vores privatlivspolitik opdateres løbende. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi synliggøre dette på vores hjemmeside.

Senest opdateret den 1. november 2020

/Alpha Forlag

Nyhedsbrev
Få besked når vi har noget på hjerte
Vores nyhedsbreve sendes i Mailchimp. Ved tilmelding accepterer du, at vi deler dit navn og din e-mail med Mailchimp. Læs Mailchimps privatlivspolitik